Sākums Videogalerijas

Videogalerijas

 
https://i.ytimg.com/vi/61ukN1NWP90/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=TRsdRVfnDOnpq0r2GPgNuCUhO_A 
Purvaino mežu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā
Latvijas klimatiskajos apstākļos nokrišņu nonāk uz zemes vairāk nekā tie spēj iztvaikot. Līdz ar to reljefa pazeminājumos uzkrājas ūdens un notiek pārpurvošanās. Veidojas purvi un to malās Eiropā īpaši aizsragājams biotops “Purvainie meži”.
 
https://i.ytimg.com/vi/4szTQyPp2FM/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=mERRrJHzAnyxtgNgy5rEur1Yqjw 
Parkveida pļavu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā
Mūsdienās dabas daudzveidības saglabāšana ir liels izaicinājums. Pasaules Dabas fonda eksperti norāda, ka katru gadu izmirst apmēram 2000 savvaļas sugu. Tas nozīmē, ka sugas pazūdz 10 000 reižu straujāk nekā tas notiktu dabiskā evolūcijas ceļā. Vairumā gadījumu dabas daudzveidības samizināšanos rada cilvēku saimnieciskā darbība.
 
https://i.ytimg.com/vi/0jqE0c_U00k/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=tpmUqWwSH3JFDF5Fs9urt95VrV0
Boreālo mežu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā
Latvijā sastopami gan ziemeļiem raksturīgie skujkoku meži, gan dienvidiem platlapju meži. Skujkoku jeb kā zinātnieki saka boreālie meži, Latvijā ir daudzveidīgi. No tumšiem egļu mežiem ar leknu, bagātīgu augāju, līdz pat skrajiem un saulainiem priežu mežiem jeb siliem, kur zemsedzē sastopami baltie ķērpji, sūnas un brūklenes. Lai mežu varētu saukt par dabisku ekosistēmu un tas būtu piemērota dzīvotne dažādām sugām, svarīgi, lai tajā būtu daudzveidīgas struktūras.
 
https://i.ytimg.com/vi/XOazsEQc38k/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=ueI16MtkQC3FOXCdlz85TBxlp9A 
Attālā izpēte dabas aizsardzībā
Cilvēks tiecas izzināt pasauli un zinātnes attīstība gadsimtu gaitā ir ļāvusi cilvēkam ielūkoties gan tālu esošās zvaigznēs, gan mikroskopiskās šūnās. Līdz ar lidaparātu izgudrošanu cilvēkiem radās iespēja palūkoties uz Zemes virsmu no attāluma. Tas bija aizsākums attālās izpētes metodei, ko mūsdienās izmanto ļoti dažādās jomās. Sākot no kartogrāfijas un beidzot ar arheloģiju un dabas aizsardzību.