DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Saites

Projekta īstenotājs: 
Dabas aizsardzības pārvalde
 
Projekta partneri: 
Vides risinājumu institūts
Latvijas Dabas fonds
ELM MEDIA
 
Projekta finansētāji:
EK LIFE+ programma
Latvijas vides aizsardzības fonds
 
Vides aizsardzība Eiropas Savienībā: 
EK Vides Ģenerāldirektorāts
EK Daba un bioloģiskā daudzveidība
Natura 2000
 
Vides aizsardzība Latvijā: 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Zemkopības ministrija
Valsts meža dienests
Valsts vides dienests
 
 Likumi un normatīvi:
www.likumi.lv
 
Citi LIFE+ Daba un bioloģiskā daudzveidība projekti Latvijā: 
 
NAT-PROGRAMME. Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma.
 
HYDROPLAN. Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana.
 
EREMITA MEADOWS. Parkveida pļavu un divu prioritāri aizsargājamo vaboļu sugu apsaimniekošana: plānošana, sabiedrības iesaistīšana, inovācija.

DVIETE. Griezes biotopu atjaunošana Natura 2000 teritorijā Dvietes paliene.

Augstie purvi. Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā.
 
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris