Sākums Projekta pasākumi Sagatavošanās un plānošana

Sagatavošanās un plānošana

A. Sagatavošanās pasākumi un plānošana
 
A.1 Datu ievākšana meža biotopu stāvokļa novērtēšanai
 
Pasākuma ietvaros tiek veikta kompleksa Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo meža biotopu un sugu kartēšana un aizsardzības statusa novērtēšana, izmantojot:
 
A.2 Ilgtermiņa meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programmu izstrāde
 
Īstenojot projektu, tiks izstrādātas trīs programmas:
 
 
 
A.3 Sagatavošanas darbi dabiska hidroloģiskā režīma atjaunošanai
 
Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt tehnisko projektu un saņemt nepieciešamās atļaujas purvaino mežu dabiskā ūdens režīma atjaunošanai.