DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Sagatavošanās un plānošana

A. Sagatavošanās pasākumi un plānošana
 
A.1 Datu ievākšana meža biotopu stāvokļa novērtēšanai
 
Pasākuma ietvaros tiek veikta kompleksa Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo meža biotopu un sugu kartēšana un aizsardzības statusa novērtēšana, izmantojot:
  • attālajā izpētē iegūtus datus ~27 500 ha platībā;
  • biotopu inventarizācijā iegūtus datus ~9000 ha platībā.
 
A.2 Ilgtermiņa meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programmu izstrāde
 
Īstenojot projektu, tiks izstrādātas trīs programmas:
  • Lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) aizsardzības programmā tiks ietverts sugas pašreizējā aizsardzības stāvokļa un izplatības novērtējums, kā arī tiks noteiktas metodes un ieteikumi sugas apdzīvoto biotopu atjaunošanai un apsaimniekošanai;
 
  • Vecu vai dabisku boreālo mežu (9010*) atjaunošanas un apsaimniekošanas programmā tiks novērtēts šo mežu aizsardzības stāvoklis un apdraudējums, kā arī tiks ietvertas metodes un ieteikumi pārdomātai mežsaimniecībai un turpmākai biotopa atjaunošanai un apsaimniekošanai;
 
  • Purvaino mežu (91D0*) programma paredz meliorācijas ietekmē pārveidotu teritoriju dabiskā ūdens režīma atjaunošanas metodes projekta ietvaros.
 
A.3 Sagatavošanas darbi dabiska hidroloģiskā režīma atjaunošanai
 
Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt tehnisko projektu un saņemt nepieciešamās atļaujas purvaino mežu dabiskā ūdens režīma atjaunošanai.
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris