Sākums Projekta pasākumi Sabiedrības informēšana

Sabiedrības informēšana

D. Sabiedrības informēšanas pasākumi
 
D.1 Projekta mājas lapas izveide un uzturēšana
 
Projekta mājas lapā ir apkopota informācija par projektu, tā mērķiem, pasākumiem un rezultātiem. Mājas lapa regulāri tiek atjaunota, sniedzot informāciju par projekta aktualitātēm.
 
D.2 Informācijas stendi un zīmes
 
Vietās, kur tiks īstenoti dabas aizsardzības pasākumi (C), dabā tiks izvietoti 14 stendi un 50 informatīvas zīmes, sniedzot informāciju par projektu un tā aktivitātēm konkrētajās teritorijās.

D.3 Semināru organizēšana

 
Projekta laikā tiks organizēti septiņi semināri, lai informētu dabas ekspertus, organizācijas, vietējos iedzīvotājus un citus interesentus par projektu un tā aktualitātēm.
Pirmais seminārs norisinājās 2012. gada 28. februārī, Siguldā. Vairāk par projekta atklāšanas semināru lasiet
šeit >>>
 
D.4 Audio-vizuālie materiāli

Projekta laikā plānots uzņemt četras īsfilmas par projekta pasākumiem – atšķirīgu biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu. Īsfilmas būs pieejamas interesentiem bez maksas un tās tiks izplatītas vietējās skolās, pašvaldībās un dažādās organizācijās.
 
D.5 Izdrukas materiāli

Pasākuma ietvaros tiks izgatavoti un izplatīti izdrukas materiāli: projekta informatīvais buklets, buklets par meža biotopiem Gaujas nacionālajā parkā un informatīvs pārskats par biotopu atjaunošanas darbiem.

Projekta informatīvais buklets ir izdots un pieejams sadaļā
Publikācijas un dokumenti >>>
 
 D.6 Projekta pārskata sagatavošana
 
Projekta pārskats tiks sagatavots projekta norises beigās, apkopojot informāciju par projekta mērķiem, pasākumiem un rezultātiem.