Sākums Projekta pasākumi Projekta ieviešana un monitorings

Projekta ieviešana un monitorings

E. Projekta ieviešanas un monitoringa pasākumi
 
E.1 Projekta vadība
 
Pasākums paredz projekta ieviešanas nodrošināšanu, nosakot sadarbību starp Dabas aizsardzības pārvaldi (vadošo partneri) un saistītajiem partneriem – Vides risinājumu institūtu, Latvijas Dabas fondu un ELM MEDIA.
Projekta vadītājs – Mārtiņš Zīverts
Projekta koordinatore – Kristīne Kampuse 
Kontaktinformācija sadaļā
Kontakti.
 
E.2 Projekta uzraudzības grupa
 
Projekta uzraudzības grupa tiek izveidota ar mērķi uzraudzīt projekta ieviešanu un konsultēt projektu stratēģiskos jautājumos. Projekta noslēgumā Uzraudzības grupa apstiprinās noslēguma ziņojumu Eiropas Komisijai un dabas aizsardzības pasākumu plānu laika periodam pēc projekta beigām. Projekta norises laikā plānotas četras Uzraudzības grupas sanāksmes (vismaz reizi gadā).
Pirmā projekta uzraudzības sanāksme notika 2012. gada sākumā - vairāk par sanāksmi šeit >>>
 
E.3 Sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citiem projektiem
 
Pasākuma ietvaros ir paredzēti vairāki pieredzes apmaiņas braucieni uz citu līdzīgu projektu īstenošanas vietām (1 Latvijā un 3 ārzemēs), lai dalītos ar šī projekta laikā izmantotajām biotopu atjaunošanas, apsaimniekošanas un izpētes metodēm un izmantotu citos projektos iegūto pieredzi.
 
E.4 Dabas aizsardzības pasākumu plāns
 
Dabas aizsardzības pasākumu plāns tiks izstrādāts projekta beigās 2015. gadā, lai veicinātu projekta laikā iesākto pasākumu turpināšanos arī pēc projekta beigām.
 
E.5 Projekta audits
 
Auditu īstenos neatkarīga auditorfirma projekta beigās, kas pārbaudīs projekta finanšu atskaiti un tās atbilstību nacionālajai likumdošanai, noteikumiem un LIFE programmas Kopīgajiem noteikumiem.
 
E.6 Atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu monitorings
 
Projekta sākumā tiks izstrādāta monitoringa programma projekta dabas aizsardzības pasākumu (C) ietekmes novērtēšanai, pēc kuras vadoties tiks īstenoti monitoringa pasākumi.