DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Partneri

Projekta īstenotājs (vadošais partneris) ir Dabas aizsardzības pārvalde
 
Dabas aizsardzības pārvalde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tiešā pakļautībā esoša pārvaldes iestāde, kas pārvalda īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un īsteno dabas aizsardzības politiku, tai skaitā sugu un biotopu aizsardzības jomā.
Kā vadošais partneris Dabas aizsardzības pārvalde ir atbildīga par visu projekta pasākumu īstenošanu projekta mērķu sasniegšanai un rezultātu izplatīšanai.
 
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar saistītajiem partneriem:
 
Vides risinājumu institūts

Latvijas Dabas fonds

ELM MEDIA
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris