Sākums Par projektu Mērķi

Mērķi

 Projekta galvenie mērķi:
 
Izstrādāt ilgtermiņa biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programmas purvainu mežu, vecu vai dabisku boreālo mežu un  lapkoku praulgrauža – aizsardzībai;
 
Pārbaudīt un demonstrēt inovatīvas biotopu inventarizācijas metodes;
 
Pielietot labākās un mūsdienīgākās metodes dabas vērtību apsaimniekošanai un atjaunošanai un demonstrēt iegūto pieredzi.
 
 
Projekta galveno mērķa sasniegšanai tiks realizēti sekojoši pakārtotie projekta mērķi: