DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Mērķi

 Projekta galvenie mērķi:
 
Izstrādāt ilgtermiņa biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programmas purvainu mežu, vecu vai dabisku boreālo mežu un  lapkoku praulgrauža – aizsardzībai;
 
Pārbaudīt un demonstrēt inovatīvas biotopu inventarizācijas metodes;
 
Pielietot labākās un mūsdienīgākās metodes dabas vērtību apsaimniekošanai un atjaunošanai un demonstrēt iegūto pieredzi.
 
 
Projekta galveno mērķa sasniegšanai tiks realizēti sekojoši pakārtotie projekta mērķi:
 
  • Izstrādāta ilgtermiņa meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programma purvaino mežu (91D0*), vecu vai dabisku boreālo mežu (9010*) un lapkoku praulgrauža apdzīvoto biotopu aizsardzībai.
  • Demonstrēta un veicināta inovatīvu biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu ieviešana meža biotopu aizsardzības statusa uzlabošanai.
  • Adaptētas attālās izpētes tehnoloģijas – iegūtie dati pielāgoti biotopu izplatības pētījumiem un aizsardzības statusa novērtēšanai, kā arī biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas plānošanai.
  • Veicināta dabas aizsardzības speciālistu, pašvaldību un vietējo iedzīvotāju informētība par ES nozīmes aizsargājamo meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumiem.

 

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris