DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Par projektu

Programmas LIFE+ Daba projekts  
LIFE10 NAT/LV/000159
Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā
 
Projekta saīsinājums: FOR-REST
 
Norises laiks: 2011. gada 1. septembris - 2016. gada 31.marts
 
Projektu finansē: EK LIFE+ programma un Latvijas vides aizsardzības fonds
  • Kopējais budžets: 823 243 EUR
  • Finansējums: EK LIFE+ programma (493 946 EUR)
  • Līdzfinansējums: Latvijas vides aizsardzības fonds
 
Projektu īsteno: Dabas aizsardzības pārvalde
 
Partneri: Vides risinājumu institūts, Latvijas Dabas fonds, ELM MEDIA
 
Projekta pasākumi īsumā:
  • Kompleksa ES nozīmes aizsargājamo meža biotopu kartēšana un aizsardzības statusa novērtēšana, izmantojot attālās izpētes un biotopu inventarizācijas datus.
 
  • Ilgtermiņa meža biotopu un sugu atjaunošanas un apsaimniekošanas programmu izstrāde.

  • Inovatīvu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana prioritāri aizsargājamos mežos, kuros ir apdraudēta dabas aizsardzības vērtība un biotopa vai sugas turpmāka pastāvēšana.

  • Semināru un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana un informatīvu audio-vizuālo materiālu izstrāde par biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu.
 
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris