Sākums Jaunumi

Jaunumi


2015-04-27
Lielās Talkas ietvaros sakopta projekta teritorija pie Gūtmaņalas
Pagājušajā sestdienā projekta FOR-REST darbinieki iesaistījās Lielās Talkas aktivitātēs, uzkopjot projekta teritoriju pie Gūtmaņalas.
2015-03-26
Dabas daudzveidības saglabāšanas darbi Gulbju salas purvā tuvojas noslēgumam
Kopš 2014. gada decembra Dabas aizsardzības pārvalde īsteno aktivitātes, lai atjaunotu dabisku gruntsūdeņu līmeni purvainos mežos Pārgaujas novadā, Gaujas nacionālā parka lieguma zonā Gulbju salas purvā.
2015-03-13
Veido TV sižetu par hidroloģiskā režīma atjaunošanu Gulbju salas purvā
Vidzemes TV veido sižetu par purvaino mežu atjaunošanas darbiem Gulbju salas purvā.
2015-02-26
Latvijas dabas aizsardzības speciālisti informēti par mežu atjaunošanu
Projekta FOR-REST ietvaros norisinājās seminārs, kura mērķis bija iepazīstināt Latvijas dabas aizsardzības speciālistus ar FOR-REST ietvaros īstenoto meža biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu, un dalīties ar līdz šim gūto pieredzi.
2015-01-09
Turpinās dabisko mežu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā
Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā Lenčupes un Sveķupes mežu masīvā turpinās dabiska meža dzīvotnes atjaunošanas darbi.
2014-12-11
Traucējumu loma meža bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā
Meža dzīves cikls un tā attīstības procesi norit daudz ilgāk par cilvēka mūžu. Tradicionāli mežu aizsardzība balstījusies uz saimnieciskās darbības aizliegumiem un dabisko procesu netraucētu norisi. Tomēr ...
2014-12-03
Gruntsūdens līmeņa atjaunošanas darbi Gulbju salas purvā
Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka Pārgaujas novadā valsts īpašumā, dabas lieguma zonā
2014-09-22
Atjaunos Gaujas senielejas kultūrvēsturisko ainavu
16. septembrī notika Dabas aizsardzības pārvaldes, Turaidas muzejrezervāta un Siguldas novada domes pārstāvju tikšanās, lai apspriestu ieceri par Gaujas senielejas kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošanu un bioloģiskās daudzveidībās saglabāšanu tajā.
2014-09-11
Talka dabas lieguma zonā Lenčupe
Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā Lenčupe, turpinot aizsāktos biotopa apsaimniekošanas pasākumus, ar mērķi atjaunot gaišu un skraju sauso priežu mežu pastāvēšanu, 5.septembrī notika talka.
2014-09-10
Meža biotopu un reti sastopamu sugu filmēšana
Jūlija vidū ELM MEDIA komanda kopā ar projekta FOR-REST vadošo meža biotopu speciālistu Viesturu Lārmani devās kopīgā filmēšanas izbraucienā, lai iepazītu un filmētu dabas vērtības.
2014-08-15
GNP dabas lieguma zonā Lenčupe uzartas mineralizētās joslas
Lai ierobežotu neplānota ugunsgrēka nekontrolētu izplatību mežā, šodien GNP dabas lieguma zonā Lenčupe tika veidotas mineralizētās joslas.
2014-08-06
Šogad kontrolētā zemsedzes dedzināšana Gaujas nacionālajā parkā netiks veikta
4.augustā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Romāna Naudiņa tikšanās laikā ar Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) ģenerāldirektori Sandru Bērziņu pieņemts lēmums šogad kontrolēto zemsedzes dedzināšanas aktivitāti neveikt.
2014-08-01
Noslēgusies otra informatīvā sanāksme par kontrolēto dedzināšanu
Trešdien, 30. jūlijā Auciemā, Raiskuma pagasta tautas namā, norisinājās otrā informatīvā sanāksme par kontrolētās meža zemsedzes dedzināšanu Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā Lenčupe.
2014-07-28
Noslēgusies pirmā informatīvā sanāksme par kontrolētās zemsedzes dedzināšanas jautājumu
Trešdien, 23.jūlijā, Siguldā norisinājās pirmā informatīvā sanāksme, kas vienuviet pulcēja kontrolētās zemsedzes dedzināšanas atbalstītājus, oponentus un neitrāli noskaņotos iedzīvotājus, mediju pārstāvjus un nevalstiskās organizācijas.
2014-07-21
Sanāksmes iedzīvotājiem par kontrolēto dedzināšanu
Lai skaidrotu FORREST projektā iecerētās kontrolētās dedzināšanas aktivitātes, 23. un 30. jūlijā Siguldā un Auciemā tiek rīkotas informatīvas sanāksmes vietējiem iedzīvotājiem, medijiem un citiem interesentiem.
2014-07-16
Noslēdzies informatīvais pasākums medijiem par kontrolēto dedzināšanu
Otrdien, 15. jūlijā dabas lieguma zonā Lenčupe norisinājās informatīvs pasākums medijiem par kontrolēto dedzināšanu. Pasākums bija plaši apmeklēts, pulcējot vairāk nekā 20 mediju pārstāvjus.
2014-07-14
Aicinām mediju pārstāvjus uz informatīvu pasākumu par kontrolēto dedzināšanu
Otrdien, 15. jūlijā aicinām mediju pārstāvjus uz informatīvu izbraucienu dabā, kura ietvaros stāstīsim par plānotajiem kontrolētās dedzināšanas pasākumiem Gaujas nacionālajā parkā.
2014-07-14
Par plānotajiem zemsedzes dedzināšanas pasākumiem Gaujas nacionālajā parkā
Tiks dedzināts Gaujas nacionālais parks! Arvien no jauna izskan ziņas medijos, šķeļot sabiedrības, mežzinātnes un bioloģijas ekspertu viedokļus.
2014-07-06
Filma par dabiskajiem meža biotopiem
2006. gadā Valsts meža dienesta, AS Latvijas valsts meži un Östra Götaland Reģionālā meža pārvaldes (Zviedrija) sadarbības projekta “Dabisko meža biotopu apsaimniekošana Latvijā” ietvaros tapusi filma „Dabiskie meža biotopi”.
2014-07-04
Tiks lemts par kontrolētās meža dedzināšanas aktivitāšu īstenošanu
3. jūlijā vizītē Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP) ieradās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš, lai pārrunātu DAP plānoto kontrolētās dedzināšanas metodes izmantošanu kā apsaimniekošanas veidu.
2014-07-04
Latvijas Radio 1 izskanējis sižets par regulēto dedzināšanu
Lai skaidrotu sabiedrībai regulētās dedzināšanas izmantošanas mērķus, Latvijas radio 1 savus klausītājus iepazīstina ar Dabas aizsardzības pārvaldes un Ornitoloģijas biedrības viedokli.
2014-07-02
Panorāma veido sižetu par regulēto dedzināšanu Lenčupes dabas liegumā
Reaģējot uz sabiedriskajā telpā pausto viedokli par regulētas mežu dedzināšanas metodes nepiemērotību sausā priežu meža apsaimniekošanai, projekta pārstāvji sniedza savu viedokli LTV Panorāma.
2014-07-01
Dabai ir vajadzīga arī uguns!
Daba nav iedomājama bez uguns klātbūtnes. Vērts atzīmēt, ka bez postošās ietekmes tai ir arī pozitīva un ļoti būtiska nozīme.
2014-05-01
Biotopu apsaimniekošanas programmas
Izstrādātas Ilgtermiņa biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programmas purvainu mežu, vecu vai dabisku boreālo mežu un lapkoku praulgrauža – aizsardzībai
2014-04-23
Latvijā viesojas meža nozares eksperti no Somijas
No 14. līdz 17. aprīlim Latvijā viesojās meža nozares eksperti no Somijas, lai dalītos pieredzē par mežu kontorlētās dedzināšanas un purvu hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu praksi Somijā.
2014-04-07
Lapkoku praulgrauža apdzīvoto biotopu apsaimniekošana
Atskats uz 2014.gadā īstenotajiem Lapkoku praulgrauža apdzīvoto biotopu apsaimniekošanas darbiem Siguldas un Pārgaujas novados.
2014-03-28
Par paredzamajiem koku ciršanas darbiem Siguldas apkārtnē
Šogad Siguldas pilsētas teritorijā, Gaujas senielejas Klauku līcī paredzēts veikt aizsargājamas sugas - Lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) apdzīvoto biotopu apsaimniekošanas darbus.
2014-03-03
Tikšanās ar Pārgaujas novada iedzīvotājiem
2014. gada 20. februārī viesmīlīgajās Pārgaujas novada pašvaldības telpās „Iktēs” notika projekta tikšanās ar iedzīvotājiem, lai runātu par dabiskā mitruma režīma atjaunošanu purvainajos mežos Gulbju salas purvā.
2014-02-18
Veiksmīgas sadarbības rezultātā tiek atjaunots vēsturiskais Ungurmuižas parks – vērtīga aizsargājamas sugas dzīvotne
Februārī projekta FOR-REST ietvaros Ungurmuižas senajā un esošajā parka teritorijā sadarbībā ar Pārgaujas novada pašvaldību un Ungurmuižas pārvaldnieci Ievu Malcenieci tika uzsākti darbi lapkoku praulgrauža dzīvotnes atjaunošanai un veidošanai.
2014-02-14
Notikusi otrā sanāksme ar tehniskā projekta izstrādātāju
2014.gada 10.februārī projekta partneri tikās Siguldā, lai diskutētu par hidroloģiskā režīma atjaunošanas tehniskā projekta skici.
2014-02-04
Tikšanās ar iedzīvotājiem par purvaino mežu atjaunošanas aktivitātēm
2014.gada 20.februārī plkst.17:30 Pārgaujas novada pašvaldības telpās Stalbē paredzēta tikšanās ar Pārgaujas novada Raiskuma pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem.
2013-12-17
Tikšanās ar tehniskā projekta izstrādātāju
2013.gada 16. decembrī Siguldā notika pirmā sanāksme ar tehniskā projekta izstrādātāju hidroloģiskā režīma atjaunošanai GNP dabas lieguma zonā, Gulbju salas purvs, esošajā purvainā meža biotopā.
2013-12-02
Notikusi otrā projekta FOR-REST uzraudzības grupas sanāksme
2013. gada 28.novembrī Ungurmuižā norisinājās otrā projekta uzraudzības grupas sanāksme. Klātesošie tika iepazīstināti ar projekta 2012.-2013. gada periodā paveiktajām aktivitātēm un plānotajām aktivitātēm 2014.gadā.
2013-11-15
Hidroloģiskā monitoringa punktu ierīkošana Gulbjusalas purvā
Turpinot hidroloģiskā monitoringa datu ievākšanu plānotajā hidroloģiskā režīma atjaunošanas teritorijā, 2013.gada oktobrī tika ierīkoti grunts ūdens līmeņa monitoringa punkti Gulbjusalas purvā.
2013-09-30
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somijas aizsargājamām dabas teritorijām
No 15. līdz 19. septembrim LIFE+ programmas projekta FOR-REST partneri viesojās Somijas nacionālajos parkos, lai papildinātu pieredzi par Boreālo un purvaino mežu biotopu atjaunošanu.
2013-09-27
Izsludināts iepirkums tehniskā projekta izstrādei
Izsludināts iepirkums tehniskā projekta izstrādei hidroloģiskā režīma atjaunošanai Gulbjusalas purvā
2013-07-02
Izvēlētas teritorijas Gaujas nacionālajā parkā, kurās norisināsies biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi
Pēc Gaujas nacionālā parka attālās izpētes un apsekošanas dabā, ir izvēlētas teritorijas, kurās Projekta norises laikā tiks atjaunoti un apsaimniekoti biotopi.
2013-05-14
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedrijas aizsargājamām dabas teritorijām
Laika posmā no 4.maija līdz 10.maijam Life+ programmas projekta FOR-REST partneri viesojās Zviedrijā, lai no ziemeļu kaimiņiem smeltos vērtīgo meža biotopu atjaunošanas pieredzi.
2013-03-25
Vidzemes reģionālās administrācijas inspektori iesaistās Projekta īstenošanā
Projekta komanda tikās ar Vidzemes reģionālās administrācijas valsts vides inspektoriem, lai apgūtu iemaņas un vēlāk kopīgiem spēkiem dabā apsekotu potenciālos lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita apdzīvotos biotopus.
2013-02-11
Projekta FOR-REST partneru tikšanās
Lai apspriestu līdz šim paveikto un plānotu nākamos uzdevumus, šī gada 7. februārī Siguldā kopīgā sanāksmē tikās projekta sadarbības partneri no Dabas aizsardzības pārvaldes, Vides risinājuma institūta, Latvijas Dabas fonda un nodibinājuma ELM MEDIA.
2012-10-12
Projektā FOR-REST noticis pieredzes apmaiņas seminārs
Projekta FOR-REST ietvaros tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs „Meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pieredze Latvijā”, kas notika 27. septembrī, pulcējot 37 dalībniekus.
2012-08-21
Izmantojot inovatīvas tehnoloģijas, projekta ietvaros tiek ievākti attālās izpētes dati
Projekta FOR-REST ietvaros tiek ievākti attālās izpētes dati par Gaujas nacionālā parka mežu teritorijām, kas darbu turpinājumā tiks izmantoti meža biotopu stāvokļa novērtējumam.
2012-08-14
Apmaiņas projekta ietvaros tiek prezentēts projekts FOR-REST
Šī gada 13. augustā internacionāla projekta „Wild About Latvia” ietvaros tika prezentēts FOR-REST projekts. Projekta koordinatore Inga Pikšena iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar projektu, tā aktivitātēm un nozīmi Gaujas nacionālajā parkā.
2012-05-08
Notikusi pirmā projekta FOR-REST Uzraudzības grupas sanāksme
2012. gada 29. martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās notika pirmā projekta FOR-REST uzraudzības grupas sanāksme.
2012-03-01
Atklāts projekts par meža biotopu atjaunošanu Gaujas nacionālajā parkā
Februāra izskaņā Siguldā notika seminārs, kas veltīts projekta „Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā - FOR-REST” atklāšanai. Semināru apmeklēja liels skaits – gandrīz 70 – dalībnieku.
2012-02-27
Izdots projekta buklets
Izdots projekta informatīvais buklets.
2012-02-20
Notiks FOR-REST atklāšanas seminārs
Šī gada 28. februārī Dabas aizsardzības pārvalde organizē projekta „Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā / FOR-REST” atklāšanas semināru, kas notiks Siguldā, Baznīcas ielā 7, plkst.10.30.
2011-12-06
Gaujas nacionālajā parkā atjaunos meža biotopus
Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu, Latvijas Dabas fondu un ELM MEDIA sākusi darbu pie Eiropas Komisijas LIFE+ programmas atbalstīta dabas aizsardzības projekta