Sākums Jaunumi

Jaunumi


2016-03-30
Projekta noslēguma pasākums
 
 Attālās izpētes datus demonstrēja un par monitoringa rezultātiem informēja Gatis Eriņš (Vides risinājumu institūts).
 
Kopš 2011.gada Dabas aizsardzības pārvalde Gaujas Nacionālā parkā īstenoja projektu “Meža biotopu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā”, un 2016.gada 30.martā, Ungurmuižā ar noslēguma pasākumu projekta komanda un eksperti atskatījās uz paveikto un īstenotajām aktivitātēm Gaujas Nacionālā parka ilgtspējīgai attīstībai un dabas vērtību saglabāšanai.
 
Ungurmuiža par projekta noslēguma semināra norises vietu netika izvēlēta nejauši, jo muižas parks ir viena no projekta teritorijām. Parkā atrodas lielākā Lapkoku praulgrauža atradne Gaujas Nacionālajā parkā.
 
Semināra gaitā projekta koordinatore Kristīne Cinate iepazīstināja klātesošos ar FOR-REST īstenotajām aktivitātēm, sasniegtajiem rezultātiem. Attālās izpētes datus demonstrēja un par monitoringa rezultātiem informēja Gatis Eriņš (Vides risinājumu institūts). Informāciju par biotopu inventarizācijas rezultātiem Gaujas Nacionālajā parkā prezentēja Viesturs Lārmanis (Latvijas Dabas fonds). Projektā tapušās īsfilmas prezentēja Ieva Goba (Elm Media).
 
Dabas aizsardzības pārvalde pateicas sadarbības partneriem, līdzfinansētājiem, ekspertiem, līgumdarbu veicējiem, strādnieku brigādēm, zemes īpašniekiem un visiem projekta atbalstītājiem par ieguldīto laiku un zināšanām projekta sekmīgai ieviešanai.