Sākums Jaunumi

Jaunumi


2016-03-31
Interaktīvā ekspozīcija ”Meži Gaujas Nacionālajā parkā”
 
 
 
Projekta ietvaros tapusi interaktīvā ekspozīcija ”Meži Gaujas Nacionālajā parkā”. Tā vēsta par aizsargājamiem un retiem biotopiem šajā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – gravu un nogāžu mežiem, purvainajiem un sausajiem priežu mežiem.
 
Ekspozīcija iepazīstina arī ar attālās izpētes izmantošanu dabas aizsardzībā, kā arī informē par mežu biotopu apsaimniekošanas un atjaunošanas pasākumiem, kādi tiek īstenoto Gaujas Nacionālajā parkā.

Ekspozīcijā varam iepazīties ar daļu no sugām, ko ikdienā sastapam šajos mežu tipos u.c. informācija. Līdztekus informācijai interesenti var arī noskatīties īsfilmas par pieminēto meža biotopu atjaunošanu.

Interaktīvā ekspozīcija ir pārvietojama, lai to varētu izmantot sabiedrības informēšanas un vides izglītošanas aktivitātēs, taču sākotnēji tā uzstādīta Gaujas Nacionālā parka informācijas centrā “Gūtmaņala”.