Sākums Jaunumi

Jaunumi


2017-01-06
Gulbju salas purvā veiks veģetācijas monitoringu un novēros gruntsūdens līmeni


 
Dabas aizsardzības pārvalde, kopš projekta “Meža biotopu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā” īstenošanas veic grunts ūdens līmeņa datu ievākšanu un datu bāzes papildināšanu. Lai nodrošinātu biotopa hidroloģiskā̄ režīma atjaunošanos Gulbju salas purvā, 2017. gada veģetācijas periodā veiks atkārtotu pilnu veģetācijas monitoringu parauglaukumos.
 
Lai nodrošinātu biotopa režīma atjaunošanos, projekta “Meža biotopu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā” gaitā iepriekšējos gados tika ietekmēti 37 meliorācijas grāvji ar kopējo garumu 13954 m un ietekmēta teritorija 138 ha platībā. Tā kā meliorācijas grāvju aizbēršana tiek uzskatīta par efektīvāku pieeju, nekā dambīšu būvniecība grāvjos šī pieeja tika izmantota visās vietās, kur tas bija praktiski iespējams.
 
Rezultātā 29 grāvju posmi pilnībā tika piepildīti ar kūdru. Papildus tam, grāvjos tika būvēti arī dambīši – trijos grāvjos tika uzbūvēti četri kūdras aizsprosti un piecos grāvjos – 29 koka lokšņu aizsprosti. Darbi galvenokārt tika veikti ar traktoru, tikai vietās, kur tas nebija iespējams, dambji tika būvēti ar rokām. Jāpiebilst, ka visi koka dambji tika veidoti, izmantojot koksni, kas aug grāvja malās.