Sākums Jaunumi

Jaunumi


2016-03-31
Projekts ir noslēdzies
 
 
Projekta noslēgumā ir sagatavots ilustrēts Projekta pārskats (Layman’s report), kurā atspoguļota informācija par Projekta FOR-REST mērķiem, Projekta teritoriju un dabas vērtībām, īstenotajiem pasākumiem un Projekta rezultātiem. Ar Projekta pārskatu iespējams iepazīties sadaļā "Publikācijas un dokumenti".

Projekta ietvaros tika sagatavota publikāciju grāmata “Aktuāli savvaļas sugu un biotopu apsaimniekošanas piemēri: meži”. Ar publikāciju grāmatu elektroniskā veidā latviešu un angļu valodā var iepazīties sadaļā "Publikācijas un dokumenti".
 
Projekta partneris Elm Media visa Projekta laikā uzņēma dokumentālās filmas, kas katra stāsta par trīs Projektā iesaistītiem biotopiem – 9010* Veci vai dabiski boreāli meži, 91D0* Purvaini meži, 9180* Nogāžu un gravu meži. Ceturtā filma tika veidota attālās izpētes metodes atspoguļošanai vieglā un saprotamā veidā. Vidas dokumentālās filmas iespējams apskatīt sadaļā "Videogalerijas".
 
Tāpat Projekta ietvaros tika izveidota interaktīvā ekspozīcija, kas interesentiem pozitīvā un draudzīgā valodā stāsta par Projekta laikā veiktajām aktivitātēm un atjaunotajiem biotopiem. Interaktīvā ekspozīcija uzstādīta un apskatāma Tūrisma informācijas centrā "Gūtmaņala".