Sākums Jaunumi

Jaunumi


2015-10-29
Top interaktīva ekspozīcija par mežiem Gaujas Nacionālajā parkā
 
Projekta ietvaros top interaktīva ekspozīcija ”Meži Gaujas Nacionālajā parkā”. Tā vēstīs par aizsargājamiem un retiem biotopiem šajā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā – gravu un nogāžu mežiem, purvainajiem un sausajiem priežu mežiem, kā arī mežu biotopu apsaimniekošanas un atjaunošanas pasākumiem, kādi tiek īstenoto Gaujas Nacionālajā parkā, lai šos biotopus atveseļotu, saglabātu nākamajām paaudzēm.
 
Ekspozīcijā varēs iepazīt daļu no sugām, ko ikdienā varam sastapt šajos mežu tipos u.c. informācija. Līdztekus informācijai interesenti varēs arī noskatīties radītās īsfilmas par pieminēto meža biotopu atjaunošanu.
 
Interaktīvā ekspozīcija būs pārvietojama, lai to varētu izmantot sabiedrības informēšanas un vides izglītošanas aktivitātēs, taču sākotnēji to plānots uzstādīt Gaujas Nacionālā parka informācijas centrā “Gūtmaņala”. Tāpat materiāls, kas tiks sagatavots, būs brīvi pieejams lejupielādei un to varēs izmantot tie, kam par to būs interese.
 
Līdztekus interaktīvajai izstādei projekta ietvaros top arī grāmata, kurā būs apkopotas publikācijas par aktualitātēm mežu biotopu apsaimniekošanā Latvijā. Izdevumā tiks iekļauti raksti gan par projektā paveikto, gan citiem piemēriem mežu apsaimniekošanas jomā. Izdevums tiks publicēts latviešu un angļu valodā, ierobežotā tirāžā un būs pieejams dabas aizsardzības speciālistiem u.c. nozares interesentiem.
 
Aktivitātes tiek ieviestas sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu, Latvijas Dabas fondu, ELM MEDIA. Projektu finansē Eiropas Komisijas LIFE+ programma un Latvijas vides aizsardzības fonds.