Sākums Jaunumi

Jaunumi


2015-09-30
Par projekta ieviešanas termiņa pagarināšanu


Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajam projektam Meža biotopu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā (starptautiskais nosaukums FOR-REST, LIFE10 NAT/LV/000159) pagarināts īstenošanas termiņš līdz 2016.gada 31.martam.

Projekta ietvaros šoruden tiek turpināti darbi Siguldas pilsētas teritorijā – Klauku līcī pie Vējupītes, kā arī pie Gūtmaņalas iepretim bijušajai tūristu bāzei, kur notiek apauguma novākšana un iepriekš nocirsto koku celmu frēzēšana kopumā 26 ha platībā. Tiek pļautas izaugušās atvases Ungurmuižā un jau pieminētajā Siguldas pilsētas teritorijā.
 
 Lenčupes un Sveķupes mežu masīvos tiek turpināta koku gredzenošana un atvērumu veidošana, kas tika pārtraukta 2015.gada 15.martā saistībā ar mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem putnu ligzdošanas periodā.
 
Aktivitātes projektā plānotas arī iepriekš, un tiek īstenotas iepriekš piešķirto finanšu līdzekļus ietvaros. Papildus finansējums, projekta īstenošanai pagarinātajā termiņā, nav piešķirts.