DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2014-12-03
Gruntsūdens līmeņa atjaunošanas darbi Gulbju salas purvā
 
Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka Pārgaujas novadā valsts īpašumā, dabas lieguma zonā Gulbju salas purvs no 2014. gada decembra līdz 2015. gada augustam notiks apsaimniekošanas un hidrotehniskie gruntsūdens līmeņa atjaunošanas darbi dabas daudzveidības saglabāšanai.
 
Nesenā pagātnē cilvēkam, apgūstot dabas resursus, ne vienmēr bija iespējams pietiekami vispusīgi novērtēt veicamo darbību iespējamās ilgtermiņa sekas. Viens no šādiem piemēriem ir purvu nosusināšana jeb gruntsūdeņu līmeņa mākslīga pazemināšana. Lai arī cik apbrīnojamas būtu dabisko sistēmu spējas pielāgoties, pārstrukturēties un pašsaglabāties, tomēr tās nav bezgalīgas. Kādā brīdī tās pārstāj funkcionēt. Tad cilvēka īstermiņa ieguvumi pavēršas par ilgtermiņa zaudējumiem. Purvu un vēl konkrētāk augsto jeb sūnu purvu gadījumā tā ir ūdens uzkrāšanas un pašattīrīšanās iespēju ievērojama samazināšanās vai pat pilnīga zaudēšana, virszemes noteces īpatsvara pieaugšana un līdz ar to arī plūdu risku paaugstināšanās.
 
Gulbju salas purvā valsts īpašumā esošajās zemēs dabas lieguma zonā, atjaunojot gruntsūdeņu dabisko līmeni, izdosies novērst platību intensīvo aizaugšanu ar sīkkrūmi, radīsies labvēlīgi  apstākļi ogu, sēņu, dažādu sūnu, ķērpju un citu mitrumu mīlošu organismu populāciju attīstībai un pastāvēšanai un cilvēku iecienīto dabas velšu -  lāceņu, dzērveņu un sēņu – vākšanas vietu saglabāšanos.
 
Plānotās darbības paredezēts veikt grāvjos dabas lieguma teritorijā uz valsts zemēm, kopumā ietekmējot 37 lielākus un mazākus grāvjus 13,95 km kopgarumā. Uz trīs grāvjiem tiks izbūvēti 4 kūdras aizsprosti, 5 grāvjos paredzēts izbūvēt 29 koka rievsienas un 29 grāvju posmi tiks pilnībā vai daļēji aizbērti. Tāpat paredzēts arī cirst kokus, kopumā 8,5 ha platībā, lai nodrošinātu tehnikas piekļuvi dažiem no grāvjiem. Veicot ieplānotos darbus, uzlabosies Gulbju salas purva teritorijā esošo dabas vērtību stāvoklis, nodrošinot to turpmāku pastāvēšanu.
 
Īstenojamās aktivitātes ir apspriestas ar teritorijai blakus esošajiem privātīpašniekiem. Darbi tiks īstenoti pamatojoties uz tehnisko projektu, kas saskaņots ar atbildīgajām iestādēm – Valsts vides dienestu, Amatas novada apvienoto būvvaldi un Pārgaujas novada pašvaldību.
 
 

Kristīne Kampuse
Projekta FOR-REST koordinatore


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris