DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2014-09-11
Talka dabas lieguma zonā Lenčupe
 
Foto:R.Mežaks
 
Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā Lenčupe, turpinot aizsāktos biotopa apsaimniekošanas pasākumus, ar mērķi atjaunot gaišu un skraju sauso priežu mežu pastāvēšanu, 5.septembrī notika talka.
 
Pēc Raiskuma apgaitas mežziņa Raimonda Mežaka iniciatīvas, Straupes pamatskolas skolēni skolotājas Evijas Tiltiņas vadībā veidoja mineralizēto joslu ar rokas darba rīkiem. Tika uzirdināta apmēram 2,5m plata un nepilnus 40m gara josla, kuru lielā slīpuma dēļ mehanizēti izveidot nebija iespējams. Šādi tika savienotas jau iepriekš ar speciālu frēzi izveidotās mineralizētas joslas.
 
Kā iepriekš jau informējām, ka 15,1 ha lielā meža platībā izveidoti meža elementi - atvērumi un mirusī koksne. Tas veikts izzāģējot un atstājot turpat mežā atsevišķus kokus un jaunās eglītes. Ap šo platību tika izveidotas mineralizētās joslas vairāk kā 3km garumā, lai mazinātu ugunsbīstamību mežaudzē, nepieļaujot ugunij „pārmesties” uz blakus esošiem meža nogabaliem, kā arī, lai būtu iespējama operatīva piebraukšana ik vienai sagatavotās platības vietai.
 
Projekta apsaimniekošanas pasākumu koordinators Jānis Andrušaitis skolēnus iepazīstināja ar projektā plānotajiem pasākumiem un to nepieciešamību bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai. Tika apskatīti augi, kuru eksistence atkarīga no uguns. Savukārt mežzinis Raimonds Mežaks stāstīja par uguns bīstamību mežā.
 
Skolotājas Evijas Tiltiņas vadībā Straupes pamatskolas skolēni jau iepriekš pabijuši Ungurmuižas parkā, kurā projekta FOR-REST ietvaros notikuši lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita) apdzīvotā biotopa apsaimniekošanas pasākumi. Turpinot sadarbību ieplānots, ka pavasarī skolēni apmeklēs Gulbju salas purvu, lai iepazītos ar purvaino mežu hidroloģijas atjaunošanas pasākumiem.
 
 
Fotogrāfijas no pasākuma.
 
 
 

Jānis Andrušaits
Projekta apsaimniekošanas darbu koordinators


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris