DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2014-08-15
GNP dabas lieguma zonā Lenčupe uzartas mineralizētās joslas
 
Foto: Raimonds Mežaks
 
Šodien, Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā Lenčupe, ar īpaši aprīkota traktora palīdzību tika veidotas mineralizētās joslas*. Pasākums tika īstenots, lai samazinātu nekontrolētas uguns izplatības riskus. Joslas tika izveidotas ap teritoriju 15,1 ha apjomā, kurā 2014.gada pavasarī tika radīti meža elementi - atvērumi meža stāvā un stāvoša un kritusi mirusī koksne. Joslu izveides vietas iezīmētas kartē ar zilu līniju (1.attēls).
 
1.attēls
 
Atvērumi mežaudzē tika veidoti, lai dažādotu mežaudzes vecumu un atbrīvotu vietu jaunu koku attīstībai, tādējādi nodrošinot meža ilgtermiņa pastāvēšanu. Stāvoša un kritusi mirusī koksne mežā nepieciešama bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai - galvenokārt tam, lai tajā būtu iespējams pastāvēt stabilai un daudzveidīgai ekosistēmai - augu, kukaiņu un putnu populācijai. 
 
Ugunsbīstamības mazināšanai teritorijā tiks turpināts darbs pie mineralizēto joslu atjaunošanas. Tiks strādāts pie automašīnu kustības ierobežošanas dabas lieguma zonā Lenčupe. 
 
Fotogrāfijas no aktivitātes >>>
 
 

Kristīne Kampuse
Projekta koordinatore

 
 
*Mineralizētās joslas ir 2,5m platas zemes joslas, kuras tiek uzturētas uzartas un brīvas no apauguma, lai bremzētu uguns izplatību ugunsgrēka gadījumā. 





DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris