DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2014-07-16
Noslēdzies informatīvais pasākums medijiem par kontrolēto dedzināšanu
Otrdien, 15. jūlijā Pārgaujas novada Raiskuma pagastā dabas lieguma zonā Lenčupe norisinājās informatīvs pasākums medijiem par kontrolēto dedzināšanu. Pasākums bija plaši apmeklēts, pulcējot vairāk nekā 20 mediju pārstāvjus no nacionālajiem un reģionālajiem laikrakstiem, televīzijas un radio. Pasākumā piedalījās arī Pārgaujas novada pašvaldības priekšsēdētājs Hardijs Vents, vietējās sabiedrības pārstāvji, kā arī zoologs, dabas aizsardzības aktīvists un politiķis Ingmārs Līdaka.
 
Par plānotajiem kontrolētās dedzināšanas pasākumiem dabas lieguma zonā Lenčupe informēja projekta „Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā” vadošais meža ekoloģijas eksperts Viesturs Lārmanis. Eksperts iepazīstināja klātesošos ar teritorijas izvēles nosacījumiem un uguns lomu sausajos priežu mežos. „Neaizmirstot un augsti novērtējot darbu, kuru mežkopji ir paveikuši šajā teritorijā savulaik, šobrīd šis dabas liegums ir zona, kurā jānodrošina dabas daudzveidības un sauso priežu mežu ainavas saglabāšana nākamajām paaudzēm”, skaidroja V. Lārmanis.
 
Preses pārstāvji uzklausīja arī citu piesaistīto ekspertu viedokli par teritorijā paredzētajiem pasākumiem. Ornitologs Viesturs Ķerus stāstīja par putnu sugām, kuras iegūst no kontrolētās dedzināšanas. Savukārt, Dr.biol., asociētais profesors un entomologs Voldemārs Spuņģis stāstīja par uguni mīlošajām un no tās atkarīgajām kukaiņu sugām.
 
Pasaules Dabas Fonda direktors Jānis Rozītis uzsvēra, šobrīd pasaulē vairs nenorit diskusijas par uguns nozīmi un lomu bioloģiskās daudzveidības veicināšanā, jo par to ekologi un mūsdienu skolu mežsaimnieki vairs nešaubās. Diskusijām jābūt par apjomiem, vietas izvēli, kontroles un drošības pasākumiem. Šobrīd nepieciešams domāt par to, kā izglītot, ne tikai informēt sabiedrību – tā ir lielākā problēma Latvijā, jo ne mežu sektors, ne vides sektors par to nav pietiekami runājis. Augstskolās, kurās zināšanas gūst jaunie biologi un mežsaimnieki, ir kurss arī par meža ekoloģiju, kurā tiek stāstīts par uguns kā dabiskā traucēkļa nozīmi meža ekosistēmā. Līdz ar to jaunie nozares speciālisti ir teorētiski izglītoti par šo mežu apsaimniekošanas veidu. J.Rozītis arīdzan norādīja, ka 90-to gadu vidū Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar VAS „Latvijas valsts meži” Smiltenes pusē ir īstenojis kontrolēto dedzināšanu.
 
Ingmārs Līdaka norādīja, ka pēdējos 15 gadus Latvijā aktīvi tiek nosodīta kūlas dedzināšana un tiek runāts, ka uguns pēc definīcijas ir slikta. Pēc I.Līdakas domām ir nosodāmi, ja cilvēks patvaļīgi dedzina mežu. Šāda veida aktivitātes ar noteiktu mērķi ir jāveic tiem, kas ir izglītoti ugunskontroles jautājumos, spēj nodrošināt drošību un ekspertiem, kas pārzina meža ekoloģiju. I.Līdaka vilka vairākas paralēles starp priežu sila ainavas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un konkrētu arhitektūras pieminekļu saglabāšanu nākamajām paaudzēm. „Esam, piemēram, atjaunojuši Melngalvju namu no drupām, tāpat arī sausajiem priežu siliem ir nepieciešama šī atjaunošana, lai tie šādā izskatā saglabātos nākamajām paaudzēm un būtu kā piemineklis un vēstures liecinieks”, tā I.Līdaka. I.Līdaka uzsvēra, ka dedzināmā meža teritorija no bioloģiskās daudzveidības viedokļa šobrīd ir pielīdzināma tuksnesim un pavasarī šeit būtu dzirdamas vien pāris putnu sugas.
 
Atgādinām, ka 23.jūlijā plkst. 11:00 Siguldā, Dabas aizsardzības pārvaldes ēkā, Baznīcas ielā 7 notiks sanāksme par kontrolētās dedzināšanas jautājumiem. Sanāksmes ietvaros Vides konsultatīvā padome iepazīstinās klātesošos ar pieņemto lēmumu, paredzēts laiks jautājumiem un atbildēm. Aicināti piedalīties visi interesenti un preses pārstāvji.

Savukārt, 30. jūlijā plkst. 18:00 Pārgaujas novada Raiskuma pagasta Auciema Tautas namā notiks otra sanāksme, kurā vietējiem iedzīvotājiem tiks stāstīts par kontrolētās dedzināšanas metodi, teritorijas izvēles pamatojumu, kā arī tiks sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.
 
 

Kristīne Kampuse,
Projekta „FORREST” koordinatore

Rita Jakovļeva,
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


Foto: R.Mežaks


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris