DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2014-07-04
Tiks lemts par kontrolētās meža dedzināšanas aktivitāšu īstenošanu
 
 3. jūlijā vizītē Dabas aizsardzības pārvaldē (DAP) ieradās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš, lai pārrunātu aktualitātes, tostarp DAP plānoto kontrolētās dedzināšanas metodes izmantošanu kā apsaimniekošanas veidu atsevišķās vietās Gaujas nacionālajā parkā 2 ha platībā.
  
Vizītes laikā nolemts kontrolētās meža dedzināšanas jautājumu tuvākajā laikā izskatīt Vides konsultatīvajā padomē. Jūlija otrajā pusē plānota tikšanās ar iedzīvotājiem, kas dzīvo dedzināmo platību apkārtnē, un uzklausīt viņu viedokli. Pēc iepriekšminētajām darbībām tiks veikts izvērtējums par konkrētās apsaimniekošanas metodes pielietošanu.
 
Kontrolētā dedzināšana ir viens no pasākumiem, kuru Dabas aizsardzības pārvalde plānojusi veikt Eiropas Savienības LIFE programmas projekta “Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā” jeb „FOR-REST” ietvaros. Projekts šobrīd turpinās un noslēgsies 2015. gadā. 
 
Konkrētā projekta ietvaros kontrolēto meža dedzināšanu plānots izmantot tikai 2 hektāru platībā rūpīgi izvēlētās vietās Gaujas nacionālajā parkā – priežu silos. Izvēlētās vietas neatrodas māju tuvumā - tuvākā māja atrodas aptuveni 1 km attālumā.
 
Šāds apsaimniekošanas veids izvēlēts kā piemērotākais, lai saglabātu gaišos un skrajos priežu mežus, kas šobrīd Latvijā un Gaujas nacionālajā parkā samazinās un kļūst arvien retāki tieši aizaugšanas dēļ – priežu silos pastiprināti ieviešas egles un veidojas bieza zaļās sūnas kārta.
 
Svarīgi norādīt, ka veicot šo kontrolētās dedzināšanas pasākumu, mežs netiek pilnībā nodedzināts. Pārsvarā tiek nodedzināta priežu silam neraksturīgi biezā sūnu kārta, tā nodrošinot labvēlīgākus apstākļus augošajām priedēm, arī sēņu augšanai. Rezumējot, dedzināšana priežu silos saglabā tai raksturīgo ekosistēmu – priedes, baltos ķērpju zemsedzi un skrajus, gaišus apstākļus. Uguni faktiski var uzskatīt par priežu sila ”tīrītāju”. 
 
Tāpat būtiski uzsvērt, ka pēc šādas meža dedzināšanas tiek radīti labvēlīgi apstākļi degummīlošajām augu, kukaiņu un putnu sugām (zaļajai vārnai, degumu krāšņvabolei, melnajai dzilnai utt.) un šādā mežā palielinās bioloģiskā jeb dabas daudzveidība.
 
Šāda apsaimniekošanas metode nav neparasta un eksperimentāla – ar kontrolētās dedzināšanas metodi Skandināvijā jau vairākus gadus veic atsevišķu meža nogabalu apsaimniekošanu. Tāpat kopš 2009. gada kontrolētā dedzināšana tiek veikta arī tepat Latvijā – Ādažu poligonā. Metodes efektivitāte ir zinātniski pierādīta – pēc dedzināšanas pasākumu veikšanas konkrētajā meža nogabalā ievērojami uzlabojas bioloģiskā daudzveidība.
 
Būtiskākais faktors, kas atšķir kontrolēto mežu dedzināšanu no kūlas dedzināšanas, ir kontrolētās dedzināšanas procesa saskaņota, droša un koordinēta īstenošana apmācītu darbinieku un ekoloģijas ekspertu vadībā, piesaistot atbildīgās ugunsaizsardzības iestādes.
 
 

Rita Jakovļeva
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris