DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2014-05-01
Biotopu apsaimniekošanas programmas
 
 
Projekta A.2 aktivitātes ietvaros izstrādātas trīs programmas ES nozīmes aizsargājamo biotopu Purvaino mežu (91D0*), Vecu vai dabisku boreālo mežu (9010*) un dabas aizsardzības simbola, lapkoku praulgrauža (Osmoderma eremita), dzīves vides aizsardzībai.
 
  • Lapkoku praulgrauža aizsardzības programmā ietverts sugas pašreizējā aizsardzības stāvokļa un izplatības novērtējums, kā arī noteiktas metodes un ieteikumi sugas apdzīvoto biotopu atjaunošanai un apsaimniekošanai;
 
  • Vecu vai dabisku boreālo mežu (9010*) atjaunošanas un apsaimniekošanas programmā novērtēts šo mežu aizsardzības stāvoklis un apdraudējums, kā arī ietvertas metodes un ieteikumi pārdomātai mežsaimniecībai un turpmākai biotopa atjaunošanai un apsaimniekošanai. Programmā publicēts arī perspektīvākā šī mežu tipa apsaimniekošanas pasākuma - regulētās meža dedzināšanas - izmantošanas plāns, kuru būs iespējams izmanto gadījumā, ja metode tiks pielietota teritorijas apsaimniekošanai ilgtermiņā arī pēc projekta noslēgšanās. 
 
 
Apsaimniekošanas programmu mērķauditorija ir projekta ieviesēji, dabas aizsardzības speciālisti, nozares eksperti. Lai padarītu programmās aprakstītās apsaimniekošanas aktivitātes uztveramas plašākai sabiedrībai, par katru programmu tiks publicēti atsevišķi kopsavilkumi. 

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris