DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2014-07-02
Panorāma veido sižetu par regulēto dedzināšanu Lenčupes dabas liegumā

Reaģējot uz mediju telpā izskanējušo informāciju par regulētās mežu dedzināšanas metodes nepiemērotību Gaujas nacionāla parkā esošo boreālo mežu apsaimniekošanai, projekta komandu trešdienas pēcpusdienā tikās ar Latvijas Televīzijas pārstāvjiem. Sižets tika pārraidīts Latvijas televīzijas ikvakara ziņu raidījumā "Panorāma".
 
Atbildes uz žurnālistes jautājumiem sniedza projekta mežu eksperts Viesturs Lārmanis un projekta vadītājs Mārtiņš Zīverts. LTV ziņu  dienestam tika skaidrota informācija par uguns ietekmi un nozīmi sausā priežu meža biotopa pastāvēšanā. Skaidroti projekta mērķi attiecībā uz regulētās dedzināšanas metodes izmantošanu projekta ietvaros. Minēti piemēri par sagaidāmajām pozitīvajām izmaiņām apsaimniekotajos sauso priežu mežu nogabalos.  (Sagatavotais sižets).
 
Jānorāda, ka FOR-REST projekta ietvaros izstrādāta arī programma vecu vai dabisku boreālo mežu apsaimniekošanai. Programmas ietvaros arī sniegtas rekomendācijas dedzināmo platību lielumam vairākus gadus uz priekšu, taču būtiski uzsvērt, ka izstrādātajai programmai ir tikai rekomendējoša nozīme un aktivitāšu realizācijai nākamajos gados nepieciešams gan finansiāls atbalsts, gan vērienīga informatīva kampaņa, kuras ietvaros sabiedrībai tiktu skaidrota uguns nozīme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā sausajos priežu mežos.
 

Kristīne Kampuse
Projekta koordinatore


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris