Sākums Jaunumi

Jaunumi


2014-02-18
Veiksmīgas sadarbības rezultātā tiek atjaunots vēsturiskais Ungurmuižas parks – vērtīga aizsargājamas sugas dzīvotne
 
Februārī Ungurmuižas senajā un esošajā parka teritorijā tika uzsākti darbi lapkoku praulgrauža dzīvotnes atjaunošanai un veidošanai Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta „Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā (FOR-REST)” ietvaros. Projektā veiktie darbi tiek īstenoti, pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar Pārgaujas novada pašvaldību un Ungurmuižas pārvaldnieci Ievu Malcenieci.

Lapkoku praulgrauzis ir „lietussarga suga” vairākiem simtiem dzīvnieku un sēņu sugu, kuru izdzīvošana ir atkarīga no veciem un dobumainiem kokiem. Tas nozīmē, ka īstenojot aktivitātes saistībā ar lapkoku praulgrauža aizsardzību, tiek aizsargāta un saglabāta dzīves vide bezmugurkaulniekiem, sēnēm, sūnām, ķērpjiem un dažādiem citiem mikroorganismiem. Koka kuplais vainags un varenais stumbrs ir mājvieta arī putniem un dzīvniekiem. Izcērtot apkārt esošos straujāk augošos kokus un krūmus, tiek pagarināts vērtīgo koku mūžs un radīti apstākļi jaunu, lapkoku praulgrauža sugai piemērotu kociņu attīstībai. Savukārt, nākamajām paaudzēm tiek saglabāti vareni dižkoki, kurus apbrīnot un no kuriem smeltiem spēku un enerģiju.
 
Ungurmuižas teritorijā atrodas viena no lielākajām lapkoku praulgrauža dzīvotnēm. Šī suga dzīvo dobumainos lapu kokos, visbiežāk ozolos, kas aug gaišos, parasti parkveidīgos apstākļos. Tāpēc, ilgtspējīgai sugas saglabāšanai šobrīd pēc projekta ierosinājuma Pārgaujas novada pašvaldība uzsākusi izcirst krūmus un daļu koku, lai tiktu veidoti gaišāki apstākļi ap veciem, kādreiz skrajākos apstākļos augušiem ozoliem un citiem lapu kokiem. Aktivitātes konkrētās sugas aizsardzībai tiks īstenotas arī Siguldas un Krimuldas apkārtnē.
 
Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents: „Ir pozitīvi, ka Dabas aizsardzības pārvalde Ungurmuižā īsteno šādu projektu. Tiek atjaunota vide, kas jau vēsturiski muižas laikā ir bijusi kā sakopts parks. Tā ir 12 ha teritorija, kura ar gadiem aizauga, bet kurā joprojām ir vērtīgi dižkoki. Teritorija ir pašvaldības īpašums un agri vai vēlu sakopšanai būtu jāpiešķir finansējums no pašvaldības budžeta. Dabas aizsardzības pārvalde nāca ar piedāvājumu īstenot projektu, līdz ar to atvieglojot pašvaldības budžetu un dodot iespēju neiztērēto finansējumu novirzīt citām novadam svarīgām lietām. Arī turpmāk pašvaldība rūpēsies par teritorijas uzturēšanu, dodot iespēju muižas apmeklētājiem aktīvi pavadīt brīvo laiku - slēpojot vai vienkārši pastaigājoties muižas teritorijā”.
 
H.Vents skaidro, ka darbi muižas parkā tiek veikti rūpīgi un pārdomāti – saglabāti tiek visi vērtīgie koki, kurus nedrīkst cirst, pat mazie ozoliņi, kurus, ja būs nepieciešams, plānots pārstādīt. Muižas parka daļā darbi jau pabeigti - krūmi izcirsti un vērtīgie koki atstāti. Pārējie izciršanas darbi noritēs līdz 15.martam, savukārt pa vasaru tiks vākti izcirstie koki.  

Ungurmuižas pārvaldniece Ieva Malceniece: „Ungurmuiža vienmēr piesaistījusi vēstures un kultūras cienītājus. Taču tās nav vienīgās vērtības, ko atklāt šajā īpašajā vietā. Nākotnē Ungurmuiža piesaistīs arvien vairāk dabas draugus un ģimenes, kas vēlas ne tikai izzināt, bet arī pilnvērtīgi atpūsties dabā. Lai gan var šķist, ka ziemā Ungurmuiža ir klusa un tukša, apkārtnē risinās darbi. Lepojamies ar seno parku, kas ieskauj muižu un taku, kas ved cauri mežam un Kampenhauzenu dzimtas kapiem. Muižas teritorija ir krietni plašāka, diemžēl aizaugušā meža dēļ nepieejama. Vien retais zinātājs var pēc kartes izbrist caur brikšņiem, lai aplūkotu kādu no senajiem dižkokiem, ko slēpj mežs. Tagad, pateicoties Dabas aizsardzības pārvaldes iniciatīvai, mežs tiek izpētīts un tīrīts, lai veidotu parku. Pirmkārt šis ir nozīmīgs projekts dabas aizsardzībai, vides sakārtošanai un ilgtermiņa attīstībai, taču man ir prieks arī par to, ka Pārgaujas novadā būs par vienu sakoptu vietu vairāk, varēsim piedāvāt gan novada iedzīvotājiem, gan ikvienam viesim iespējas aktīvai atpūtai un dabas izzināšanai.”
 
I.Malceniece piebilst, ka ideju Ungurmuižas apkārtnes attīstīšanai ir daudz. Nākotnē plānots veidot jaunas pastaigu takas un atpūtas vietas, ņemot vērā Ungurmuižas seno vēsturi un tradīcijas. „Esam pateicīgi novada iedzīvotājiem, kas pavasaros un rudeņos nežēlo savu laiku un piedalās Ungurmuižas sakopšanas talkās, un ceram, ka arī turpmāk kopīgiem spēkiem veidosim Ungurmuižu par vietu, kur vienmēr prieks atgriezties”, tā I.Malceniece.
 
Pēc darbu noslēgšanās, kurus šobrīd veic mežistrādes firma, kas uzvarējusi Pārgaujas novada pašvaldības rīkotajā cirsmu izsolē, Dabas aizsardzības pārvalde izmantos projektam piešķirto finansējumu, lai veiktu papildus nepieciešamos sakopšanas darbus. Ungurmuižas teritorijā tiks uzstādīti arī informatīvi stendi un zīmes, kuras informēs par Ungurmuižu un tās teritorijas vienu no dabas bagātībām – lapkoku praulgrauzi.
 

Kristīne Kampuse
Projekta koordinatore