DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2013-11-15
Hidroloģiskā monitoringa punktu ierīkošana Gulbjusalas purvā
 
Turpinot hidroloģiskā monitoringa datu ievākšanu plānotajā hidroloģiskā režīma atjaunošanas teritorijā, 2013.gada oktobrī tika ierīkoti grunts ūdens līmeņa monitoringa punkti Projekta aktivitātes C.2 teritorijā.
 
Pavisam tika ierīkoti 7 grunts ūdens līmeņa monitoringa punkti. Monitoringa punkti izvietoti Melnezera purva dienvidu daļā – teritorijās, kur lielākās platības aizņem meliorāciju sistēmu ietekmē daļēji degradēta purvaino mežu (ES nozīmes īpaši aizsargājamā biotopa kods 91D0*) teritorijas.
 

 
Monitoringa aku ierīkošana veikta izmantojot kūdras urbi. Punktos ievietotas 2 m garas perforētas PVC caurules 5 cm diametrā, kas papildus nostiprinātas ar aptuveni 3 m gariem armatūras stieņiem un nosegtas ar vāciņiem.
 
Katrai monitoringa punkta atrašanās vietai tika fiksētas precīzas koordinātes (ievāktas ar GPS iekārtu) un tuvumā esošie koki marķēti ar labi redzamu, noturīgu krāsu un monitoringa punkta numuru.
 
 
Sākot ar 2013.gada oktobri šajos monitoringa punktos tiek veikti grunts ūdens līmeņa mērījumi (ūdens līmeņa attālums no zemes virsmas) vismaz 2 reizes mēnesī. Ievāktie dati būs izmantojami hidroloģiskā režīma atjaunošanas ietekmes modelēšanai, kā arī hidroloģiskā režīma atjaunošanas efekta novērtēšanai pēc darbu veikšanas un ilgākā laika posmā pēc Projekta noslēguma.
 

Gatis Eriņš
Vides risinājumu institūts

 

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris