DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2013-12-02
Notikusi otrā projekta FOR-REST uzraudzības grupas sanāksme
 
 
2013.gada 28. novembrī Pārgaujas novada Raiskuma pagasta Ungurmuižā notika projekta FOR-REST otrā Uzraudzības grupas sanāksme. Sanāksmē piedalījās 14 dalībnieki no Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP), Vides risinājumu institūta (VRI), Latvijas dabas fonda (LDF), Nodibinājuma „Elm Media”, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Valsts meža dienesta. Klātesot DAP Vidzemes reģionālās administrācijas direktoram Rolandam Auziņam, Pārgaujas novada domes priekšsēdētājam Hardijam Ventam, Ungurmuižas pārvaldniecei Ievai Malceniecei, kā arī reģionālā laikraksta „Druva” žurnālistei Sarmītei Feldmanei.
 
Sanāksmi ar uzrunu atklāja FOR-REST projekta vadītājs Mārtiņš Zīverts (DAP). Projekta koordinētāja Kristīne Kampuse (DAP) iepazīstināja klātesošos ar sanāksmes norises kārtību un vadošā partnera, Dabas aizsardzības pārvaldes, īstenotajām aktivitātēm laika periodā no 2012.gada aprīļa līdz 2013.gada oktobrim, un plānotajām aktivitātēm 2014.gadā.
 
Gatis Eriņš (VRI) prezentēja partnera īstenotās un plānotās aktivitātes projekta ietvaros. Informēja par hidroloģiskā režīma atjaunošanas programmas progresu. Iepazīstināja ar attālās izpētes datu iegūšanas metodi un izmantošanas veidiem. Viesturs Lārmanis (LDF) klātesošos iepazīstināja ar paveikto aktivitātēs, par kurām projektā atbildīgs ir Latvijas dabas fonds. Informēja par progresu apsaimniekošanas plānu izstrādē un plānotajām darbībām 2014.gadā. Savukārt Kaspars Goba (Elm Media) stāstīja par paveikto īsfilmu sagatavošanā, par uzfilmēto materiālu un plānotajiem darbiem 2014.gadā.
 
Sanāksmes gaitā Uzraudzības grupas pārstāvji un klātesošie iesaistījās aktīvās diskusijās par projektā paredzētajām meža apsaimniekošanas un ar to saistītām aktivitātēm. Plašas diskusijas izvērtās par meža kontrolētu dedzināšanu vecu vai dabīgu boreālu mežu apsaimniekošanas praksē (9010*) un hidroloģiskā režīma atjaunošanu purvainā meža biotopā (91D0*).
 
Sanāksmes otrajā daļā Viesturs Lārmanis prezentēja informāciju par Lapkoku praulgrauzi. Pēc prezentācijas dalībnieki devās dabā aplūkot Ungurmuižas parku, kokus, kurus varētu apdzīvot Labkoku praulgrauzis un ozolu, kuru tas apdzīvo patlaban. Viesturs Lārmanis un projekta apsaimniekošanas darbu koordinators Jānis Andrušaitis klātesošos iepazīstināja ar plānotajām aktivitātēm ozolu atbrīvošanai no apaguma bijušā parka teritorijā, kura šobrīd ir klasificējama kā mežs. Jānis Andrušaitis demonstrēja paveikto darbu atstājamo un cērtamo koku marķēšanā.
 
Pirmā Uzraudzības grupas sanāksme notika Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās, 2012.gada 29.martā.
 
 

Kristīne Kampuse
Projekta FOR-REST koordinatore

 
 
Uzraudzības grupas dalībnieku saraksts
Uzraudzības grupas sanāksmes protokols (PDF 275 KB)
 
Uzraudzības grupas sanāksmes prezentācijas:
Dabas aizsardzības pārvalde (PDF 685 KB)
Vides risinājumu institūts (PDF 8,94 MB)
Latvijas dabas fonds (PDF 1,61 MB)
Elm Media (PDF 292 KB)
 
Fotogrāfijas no sanāksmes
 
 
 

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris