DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2013-07-02
Izvēlētas teritorijas Gaujas nacionālajā parkā, kurās norisināsies biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi
 
Projekta partneru tikšanās laikā, 26.jūnijā pēc garām diskusijām un pārdomām tika izvēlētas teritorijas Gaujas nacionālajā parkā (turpmāk - GNP), kurās Projekta norises laikā tiks atjaunoti un apsaimniekoti biotopi.
 
Boreālo mežu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu aktivitātes >>> tiek plānotas un gada nogalē uzsāktas GNP dabas lieguma zonā - Lenčupe.
 
 
Purvaino mežu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu aktivitātes tiek plānotas un norisināsies GNP dabas lieguma zonā - Gulbju salas purvs. Pēc Projekta laikā iegūto attālās izpētes datu apstrādes par šo dabas lieguma zonu noteiks konkrētu teritoriju 170 ha platībā, kurā norisināsies Projektā plānotie pasākumi >>>
 
 
Lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita dzīvotņu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumu aktivitātes >>> tiek plānotas un norisināsies Ungurmuižas apkārtnē. Līdz šim šajā teritorijā Vidzemes reģionālās administrācijas vecākie valsts vides inspektori ir nokartējuši potenciālos un esošos praulgrauža apdzīvotos kokus (kopskaitā 1246 koki). Šie dati tiks izmantoti arī apsaimniekošanas programmas izstrādē.
 

 

Ilze Sabule
Projekta koordinatore


DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris