DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2013-05-14
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedrijas aizsargājamām dabas teritorijām
 
Laika posmā no 4. līdz 10.maijam LIFE+ programmas projekta "Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā" partneri - Dabas aizsardzības pārvalde, Vides risinājumu institūts, Latvijas Dabas fonds un ELM MEDIA viesojās Zviedrijas nacionālajos parkos, lai no ziemeļu kaimiņiem smeltos vērtīgo meža biotopu atjaunošanas pieredzi.
 
Pieredzes apmaiņas sākumā apskatīts Tyresta nacionālais parks, kas ievērojams ar to, ka atrodoties pavisam tuvu pilsētvidei, spēj saglabāt iespaidīgu dabas daudzveidību ar 400 gadu vecām priedēm, dzidriem ezeriem un neskaitāmām aizsargājamām sugām. Brauciena dalībnieki iepazinās ar apmeklētāju centru Naturum, kas veidots Zviedrijas Karalistes robežu formā. Apmeklētāju centrā apskatāma pastāvīgā ekspozīcija par reģiona dabu un bezmaksas informatīvie izdevumi par citām Zviedrijas aizsargājamām dabas teritorijām. Pieejami arī fotoalbumi, sugu noteicēji, grāmatas par Zviedrijas nacionālajiem parkiem un citi izdevumi, kurus var iegādāties par salīdzinoši zemu maksu. Pēc apmeklētāju centra apskates dalībnieki izgāja vienu no tūrisma taku maršrutiem, diskutējot par nacionālā parka biotopu un infrastruktūras apsaimniekošanu, kā arī vides pieejamību dažādām sabiedrības grupām.
 
Vērtīgu informāciju par Zviedrijas pieredzi meža biotopu apsaimniekošanas un atjaunošanas jomā Latvijas pārstāvjiem triju dienu garumā sniedza Västmanland apgabala administratīvās pārvaldes Nacionālo parku un rezervātu kontaktpersona administrēšanas un apsaimniekošanas jautājumos Jan-Inge Tobiasson.
 
Pirmajā dienā pieredzes apmaiņas dalībnieki tika iepazīstināti ar LIFE07 NAT/S/000902 projekta Lake Mälaren Inner Archipelago – Restoration and Management (MIA) aktivitātēm Strömsholm teritorijas apkārtnē. Jan-Inge ar kolēģi - projektu koordinatoru Niclas Bergius dabā demonstrēja konkrētas apsaimniekošanas un biotopu atjaunošanas vietas un iepazīstināja ar Zviedrijas pieredzi lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita dzīvotņu atjaunošanā. Lai izveidotu praulgrauzim piemērotus dzīves apstākļus, Zviedrijas kolēģi izmanto dažādas metodes – lielo koku atkrūmošanu, kā arī potenciālajiem lapkoku praulgrauža apdzīvotiem kokiem pārāk tuvu augošo koku izciršanu. Viena no metodēm, kas tiek pielietota, lai atbrīvotos no biotopā traucējošām koku sugām, ir koku gredzenošana. Šī metode ilgstošā laika periodā rada mirušo koksni, tai pašā laikā nodrošinot apstākļus, kas mežam nerada ‘stresu’, strauji izcērtot nevēlamos kokus, kas rada noēnojumu. Gredzenošanas metode tiek pielietota arī nevēlamajiem koka zariem, ja pats koks aug vietā, kur traucējumu mērķa sugām rada tikai atsevišķi šī koka zari.
 
Pēc biotopu apsekošanas dabā Latvijas pārstāvji kopā ar Zviedrijas kolēģiem tikās seminārā, kur tika prezentēts LIFE10 NAT/LV/000159 projekts „Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā” jeb „For-rest”, kā arī pārrunātas dienā redzētās Zviedrijas dabā notiekošās aktivitātes un diskutēts par iespējām ko līdzīgu ieviest Latvijā.
 
Otrajā dienā pieredzes apmaiņas dalībnieki devās uz Färnebofjärdens nacionālo parku, kur apmeklēja augstāko uzbūvēto putnu vērošanas torni parkā. Tā kā torņa virsotne sniedzas augstāk par koku galotnēm, ir iespēja novērot arī tuvākajā apkārtnē augošo mežu struktūru daudzveidību un kontrolēt mežus ugunsnedrošajā periodā. Pēc torņa apskates visi dalībnieki devās apskatīt nacionālā parka apmeklētāju centru Naturum Gysinge, kas ir veidots kā apmeklētāju centru paraugs. Līdzīgi kā Tyresta nacionālā parka apmeklētāju centrā, arī šeit apskatāma pastāvīgā ekspozīcija, tikai plašākā klāstā, pieejami dažādi informatīvie materiāli un telpas dabas izglītības nodarbībām. Pēc apmeklētāju centra apskates Latvijas pārstāvji tika iepazīstināti ar vēl dažām LIFE07 NAT/S/000902 projekta MIA aktivitāšu veikšanas vietām Nedre Dalälven un Runhällen apkārtnē, kur projekta ietvaros Zviedrijas kolēģi vēlas atjaunot dzeņveidīgo putnu biotopus, izmantojot jau iepriekš pieminētās koku gredzenošanas metodes, kuras iespējams izmantot arī lapkoku praulgrauža dzīvotņu un boreālo mežu atjaunošanā un ilgtspējīgā apsaimniekošanā.
 
Tāpat kā pirmās dienas noslēgumā, arī otrajā dienā, pēc konkrēto aktivitāšu vietu apsekošanas dabā, visi dalībnieki pārrunāja seminārā pieredzēto. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti sīkāk ar LIFE+ projekta Lake Mälaren Inner Archipelago – Restoration and Management – MIA realizētajām un realizējamajām aktivitātēm, kā arī ar Zviedrijas aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas un uzraudzības sistēmu.
 
Trešajā dienā Latvijas pārstāvji iepazinās ar boreālo mežu atjaunošanas metodi – kontrolēto dedzināšanu. Ramnäs un Skultuna apkārtnē kopumā tika demonstrētas trīs dažādas vietas, kurās dedzināšana veikta pirms sešiem gadiem, pirms gada, un, arīdzan, kur dedzināšana plānota šī gada maija trešajā dekādē. Jan-Inge demonstrēja pielietojamās metodes, pastāstīja par vēlamajiem laikapstākļiem, nepieciešamajiem saskaņojumiem, kā arī monitoringu, kas tiek veikts pirms un pēc kontrolētās dedzināšanas. Praksē pierādījies, ka boreālo mežu spēja atjaunoties pēc kontrolētās dedzināšanas ir ļoti augsta. Nevēlamās biotopa sugas tiek lēnām vai strauji iznīcinātas, kā arī pēc dedzināšanas biotopā parādās jaunās priedītes, kas laika gaitā veido dažādo vecumstruktūru. Līdz ar to kontrolēto dedzināšanu var uzskatīt par efektīvu līdzekli, lai boreālo mežu biotopus atjaunotu to sākotnējā veidolā un tie spētu funkcionēt ilgstošā laika periodā.
 
Zviedrijas kolēģi arī dalījās savā pieredzē darbā ar sabiedrību. Reindžeri cenšas izmantot tiešo komunikāciju, pirms tam par iecerēto meža biotopa atjaunošanas aktivitāti individuāli informējot katru vietējo iedzīvotāju, kura tuvumā atrodas biotops. Tāpat uz meža biotopu atjaunošanas pasākumiem tiek aicināti arī mediju pārstāvji, kas savukārt, informē sabiedrību par ieceres nozīmi un lietderību. Parka reindžeri sniedz tiešraides intervijas, skaidrojot plānotās darbības un paredzēto rezultātu. Tāpat tiek izdotas un vietējo iedzīvotāju vidū izplatītas informatīvas brošūras par konkrēto biotopu atjaunošanu. Kopumā darbs ar sabiedrības informēšanu norit sekmīgi, jo pēc Zviedrijas kolēģu teiktā, lielākā sabiedrības daļa dabas aizsardzību uzskata par nozīmīgu un vajadzīgu, kā arī vēlas redzēt daudzveidīgu mežu ainavu, līdz ar to pozitīvi uztver mežu retināšanu un tamlīdzīgas aktivitātes, lai vairot dabas daudzveidību.
 
Noslēguma seminārā tika pārrunātas turpmākās sadarbības iespējas LIFE+ projekta realizācijā Latvijā.

Ilze Sabule
Projekta koordinore

Rita Jakovļeva
Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

 

 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Zviedriju fotogalerijā

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris