DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2013-03-25
Vidzemes reģionālās administrācijas inspektori iesaistās Projekta īstenošanā
 
Projekta komanda tikās ar Vidzemes reģionālās administrācijas valsts vides inspektoriem, lai apgūtu iemaņas un vēlāk kopīgiem spēkiem dabā apsekotu potenciālos lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita apdzīvotos biotopus.
 
Tikšanās notika 19.martā Ungurmuižā. Sākumā Projekta meža biotopu eksperts Viesturs Lārmanis iepazīstināja klātesošos ar metodiku, pēc kuras principiem tiek klasificēti esošie un potenciālie lapkoku praulgrauža apdzīvotie koki un atzīmēti nepieciešamie apsaimniekošanas pasākumi, kas jāveic, lai atjaunotu praulgrauža labvēlīgiem dzīves apstākļiem piemēroto dzīvotni.
 
Kad teorija bija apgūta, tālāk sekoja praktiska jauniegūto zināšanu nostiprināšana dabā turpat Ungurmuižas apkārtnē, kas ir viena no potenciāli ilgtspējīgākajām praulgrauža atradnēm Gaujas nacionālajā parkā.
 
Izstaigājot Ungurmuižas apkārtni un izvērtējot metodikas pielietošanu dabā, inspektori ir apņēmības pilni piedalīties datu ievākšanā (aktivitāte A.1), kas vēlāk tiks izmantoti, lai noteiktu konkrētas vietas 60-80 ha platībā lapkoku praulgrauža apdzīvoto biotopu apsaimniekošanas darbu veikšanai (aktivitāte C.1).
 

 Ilze Sabule
Projekta koordinatore

 

Inspektoru iesaistīšanās Projekta aktivitāšu īstenošanā fotogalerijā
 

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris