DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2013-02-11
Projekta FOR-REST partneru tikšanās
 
Laikā, kad dabā vēl valda ziemas miers un Gaujas nacionālā parka meži vēl ir klāti ar sniega segu, projektā FOR-REST notiek aktīva rosība. Lai apspriestu līdz šim paveikto un plānotu nākamos uzdevumus, šī gada 7. februārī Siguldā kopīgā sanāksmē tikās projekta sadarbības partneri no Dabas aizsardzības pārvaldes, Vides risinājuma institūta, Latvijas Dabas fonda un nodibinājuma ELM MEDIA.
 
Sanāksmes ietvaros tika saskaņoti turpmākie aktuālie darbi un sadarbība projekta partneru starpā. Kā aktuālākie veicamie darbi 2013. gadā jāmin sugu un biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programmu izstrāde (aktivitāte A.2), kas nepieciešamas, lai plānotu un saskaņotu projektā paredzētos atjaunošanas un apsaimniekošanas darbus lapkoku praulgrauža apdzīvotos biotopos, boreālos (vecos skujkoku) mežos un purvainos mežos (aktivitātes C.1-3).
 
Balstoties uz iepriekšējā gadā veikto meža biotopu attālo izpēti, iegūtie dati tiek apstrādāti un analizēti, veidojot uzskatāmus modeļus, kas raksturo šo mežu stāvokli. Savukārt, izmantojot apstrādātos datus, tiek turpināta arī biotopu inventarizācija dabā (aktivitāte A.1). Šo aktivitāšu īstenošanas rezultātā tuvākajā laikā tiks noteiktas konkrētās teritorijas, kurās projekta ietvaros tiks īstenoti biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas darbi, saskaņā ar LR likumdošanā noteiktajām prasībām.
 
Šogad paredzēta arī sadarbība un pieredzes apmaiņa ar citiem projektiem, apskatot citās valstīs paveikto dabisko meža biotopu atjaunošanā. Gada otrā pusē ir plānots arī seminārs sabiedrības informēšanai par projekta aktualitātēm.
 
FOR-REST komanda ir noskaņota darbīgam projekta ieviešanas gadam un līdz ar Čūskas gada sagaidīšanu visiem dabas draugiem novēl veiksmi, iedvesmu un gudrību savu mērķu sasniegšanā!
 
Projekta partneru tikšanās fotogalerijā >>>

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris