DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2012-10-12
Projektā FOR-REST noticis pieredzes apmaiņas seminārs
 
Projekta FOR-REST ietvaros tika organizēts pieredzes apmaiņas seminārs „Meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pieredze Latvijā”, kas notika 27. septembrī, pulcējot 37 dalībniekus.
 
Pieredzes apmaiņas semināra galvenais uzdevums bija iepazīties ar meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pieredzi Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās citu projektu ietvaros. Lai uzdevumu īstenotu, semināra dalībnieki apmeklēja piecas atšķirīgas teritorijas aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja” un dabas liegumā „Mežole”, tā iepazīstoties ar pieredzi, kas iegūta tādos Latvijā īstenotos projektos kā LIFE „Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana” (2003 – 2007), „Mežoles projekts” (1995 – 1999), kā arī vēl šobrīd notiekošais projekts „Zaļais koridors” (2011 – 2013).
 
Seminārā tika apskatītas apsaimniekotās un atjaunotās mežu teritorijas pāris mēnešus, kā arī sešus un pat vairāk kā desmit gadus pēc darbu veikšanas. Turklāt gan konkrēto projektu pārstāvji, gan pieredzējušie semināra dalībnieki un dažādu nozaru eksperti iesaistījās aktīvās diskusijās un dalījās ar savu viedokli un pieredzi par atjaunošanas darbu rezultātiem un ietekmēm, kā arī par teritoriju izvēli. Rezultātā semināra ietvaros tika konstatēti gan pozitīvie ieguvumi, gan arī trūkumi, kam jāpievērš uzmanība, plānojot meža biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas darbus veikt nākotnē.
 
Ar praktisku pieredzi visās apmeklētajās teritorijās dalījās projekta FOR-REST mežu eksperts un agrākais projekta „Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana” vadītājs Viesturs Lārmanis. Viestura vadībā aizsargājamo ainavu apvidū „Ziemeļgauja” tika apskatītas vietas, kur veikta veco meža ozolu kopšana, parkveida pļavu kopšana, kā arī divas teritorijas, kurās veikta boreālo (dabisko, veco skujkoku) mežu atjaunošana un apsaimniekošana. Par šajā gadā paveikto parkveida pļavās stāstīja arī projekta „Zaļais koridors” vadītāja Sandra Ikauniece, izstāstot un parādot, kur un kā veikta aizaugšanu veicinošo krūmu likvidēšana. Savukārt dabas liegumā „Mežole” ar praktiskā zināšanām un pieredzēto dalījās A/S „Latvijas valsts meži” Austrumvidzemes mežsaimniecības vides speciālists Kaspars Liepiņš. Kaspara vadībā tika apmeklēta Latvijā pirmā boreālo mežu teritorija, kurā kā apsaimniekošanas pasākums veikta kontrolētā dedzināšana.
 
Siltajā un saulainajā semināra norises dienā kopumā pulcējās gandrīz 40 dalībnieki – dabas eksperti un speciālisti, vides inspektori, Latvijā īstenotu projektu pārstāvji, FOR-REST īstenošanā iesaistītie darbinieki un partneru pārstāvji. Pārstāvētas bija tādas organizācijas kā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, A/S „Latvijas valsts meži”, Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte, LVMI „Silava”, Latvijas Dabas fonds, VMD Meža pētīšanas stacija, Botāniķu biedrība, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultāte, Vides risinājumu institūts un ELM MEDIA.
 
Turpmāko gadu laikā projektā FOR-REST ir plānots veikt biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas darbus boreālos mežos, aizsargājamās vaboles lapkoku praulgrauža Osmoderma eremita apdzīvotos biotopos (nogāžu un gravu mežos, vecos parkos, alejās u.c.) un purvainos mežos. Šajā seminārā iegūtā pieredze un zināšanas tiks izmantotas, lai pēc iespējas kvalitatīvāk, apdomīgāk un rezultatīvāk izplānotu un paveiktu dabisko meža biotopu atjaunošanas darbus projektā FOR-REST.
 
Bildes no pieredzes apmaiņas semināra aplūkojamas sadaļā Galerijas>>>

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris