DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2012-08-21
Izmantojot inovatīvas tehnoloģijas, projekta ietvaros tiek ievākti attālās izpētes dati
 
 
Projekta FOR-REST ietvaros tiek ievākti attālās izpētes dati par Gaujas nacionālā parka mežu teritorijām, kas darbu turpinājumā tiks izmantoti meža biotopu stāvokļa novērtējumam. Attālā izpēte notiek projekta A.1 aktivitātes ietvaros - Datu ievākšana meža biotopu stāvokļa novērtēšanai.
 
Attālā izpēte ir inovatīva pieeja datu ievākšanā par sugu dzīvotnēm . Šī datu ievākšanas metode ir balstīta uz mazās aviācijas izmantošanu, lai iegūtu plašu, daudzpusīgu un detalizētu informāciju par zemes reljefu un meža teritorijām. Datu ievākšanai tiek izmantotas mūsdienīgas tehnoloģijas: mazā aviācija – lidmašīna, kas piemērota datu ievākšanai, LiDAR (Light Detection and Ranging) lāzerskenēšanas iekārta, kas nodrošina augstas precizitātes 3D datus par zemes virsmu un uz tās esošajiem objektiem un hiperspektrālais sensors, kas ievāc informāciju par zemes virsmas un veģetācijas atstaroto gaismu.
 
Galvenā attālās izpētes priekšrocība ir iespēja īsā laikā iegūt datus par plašām teritorijām, vienlaikus sniedzot informāciju gan par dažādu meža biotopu izplatību, gan to struktūru, kā arī par biotopu stāvokli un to ietekmējošiem faktoriem. Attālās izpētes lidojumi tiek veikti piemērotos laika apstākļos – lai iegūtu pēc iespējas precīzākus zemes virsmas un veģetācijas attēlus.
 
FOR-REST projektā izpētes mērķis ir noskaidrot meža biotopu izplatību un to stāvokli, kopumā apsekojot ~27’500 ha meža platību Gaujas nacionālajā parkā. Balstoties uz attālajā izpētē un biotopu inventarizācijā iegūtajiem datiem tiks noteiktas turpmāko projekta aktivitāšu teritorijas Gaujas nacionālajā parkā un tiks gatavotas biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas programmas, kā arī īstenoti atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi.
 
Attālās izpētes datu ievākšanu organizē projekta FOR-REST partneris Vides risinājumu institūts. Šī aktivitāte arī tiek atbilstoši dokumentēta – nodibinājums ELM MEDIA nodrošina attālās izpētes iemūžināšanu, lai uzfilmēto materiālu iekļautu kādā no īsfilmām, kas tiek gatavotas aktivitātes D.4 ietvaros – Audio-vizuālie materiāli.
 
 Vairāk bildes - galerijā >>>

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris