DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2012-03-01
Atklāts projekts par meža biotopu atjaunošanu Gaujas nacionālajā parkā
Februāra izskaņā Siguldā notika seminārs, kas veltīts projekta „Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā / FOR-REST” atklāšanai. Semināru apmeklēja liels skaits – gandrīz 70 – dalībnieku. Dalībnieku vidū bija studenti, dabas pētnieki, zemes īpašnieki, kā arī dažādu organizāciju un tūrisma nozares pārstāvji un citi interesenti.
 
Projekta koordinatore Inga Kabanova, stāstot par projekta mērķiem un plānotajām aktivitātēm, uzsvēra: „Īstenojot šo projektu tiks iegūta pilnvērtīga informācija par vairāku īpaši aizsargājamu meža biotopu un sugu stāvokli Gaujas nacionālajā parkā, kā arī tiks sagatavotas vairāku aizsargājamu biotopu un sugu atjaunošanas un apsaimniekošanas programmas. Saskaņā ar izstrādātajām programmām tiks atjaunotas un apsaimniekotas tās teritorijas, kurās dabas vērtības ir apdraudētas, kopumā 500 ha platībā.”
 
Projekta ietvaros ar prezentācijām uzstājās pieredzējuši dabas eksperti. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Ilona Mendziņa iepazīstināja klātesošos ar Eiropas Savienības LIFE programmu, kuras ietvaros tiek īstenots arī FOR-REST projekts. Biologs Valdis Pilāts deva iespēju novērtēt cilvēku saimnieciskās darbības ietekmi uz Gaujas nacionālā parka ainavas veidošanos no 100 gadus attālas pagātnes līdz pat mūsdienām. Citi zinoši dabas eksperti un pētnieki pastāstīja par dažādiem aspektiem, kas ir tiešā saistībā ar projekta aktivitātēm. Seminārā tika sniegtas prezentācijas gan par meliorācijas darbu ietekmi purvainu mežu dabas vērtībām, gan par projekta mērķa sugas – aizsargājamās vaboles – lapkoku praulgrauža aizsardzības aspektiem, kā arī par projektā paredzēto mežu apsaimniekošanas un atjaunošanas darbu paredzamo ietekmi uz dabas vērtībām. Semināra dalībniekiem arī bija iespēja uzzināt par projektā plānoto inovatīvo mežu izpēti, kas paredz informāciju iegūt attālināti – ar mazās aviācijas palīdzību.
 
 
Atklāšanas semināra prezentācijas:
 
20 gadi ar LIFE un Biotopu direktīvu (PDF 0.24 MB)
Ilona Mendziņa
Projekta mērķi un aktivitātes (PDF 1.1 MB)
Inga Kabanova
Meža meliorācija un pārmitro mežu aizsardzība (PDF 3.5 MB)
Jānis Ķuze
Ainavu vēsturiskā attīstība Gaujas nacionālajā parkā (PDF 3.88 MB)
Valdis Pilāts
Attālās izpētes pielietojuma iespējas meža biotopu novērtējumam (PDF 4.35 MB)
Gatis Eriņš
Lapkoku praulgrauža slēptā dzīve (PDF 2.83 MB)
Uldis Valainis
Projektā paredzētās mežu apsaimniekošanas ekoloģiskie aspekti (PDF 1 MB)
Viesturs Lārmanis
 
Atklāšanas semināra bildes - sadaļā Galerijas >>>

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris