DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2011-12-06
Gaujas nacionālajā parkā atjaunos meža biotopus
Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Vides risinājumu institūtu, Latvijas Dabas fondu un ELM MEDIA sākusi darbu pie Eiropas Komisijas LIFE+ programmas atbalstīta dabas aizsardzības projekta "Meža biotopu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā" īstenošanas.
 
Projekta īstenošanas laikā veiks Eiropas mērogā nozīmīgu aizsargājamo meža biotopu - purvaino mežu, kā arī vecu vai dabisku boreālo mežu, jauktu lapu koku mežu - un tajos mītošo sugu izpēti, izmantojot inovatīvus risinājumus. Noskaidros teritorijas, kurās dabas vērtību pastāvēšana ir apdraudēta. Šajās meža platībās veiks apsaimniekošanas un atjaunošanas darbus, piemēram, atdzīvinās purvaino mežu dabisko ūdens režīmu un arī nodrošinās labvēlīgus apstākļus tādām Eiropā apdraudētām sugām kā mednim un vabolei - lapkoku praulgrauzim. Projekts ilgs četrus gadus, un tā rezultātā tiks veicināta dabisku mežu ekosistēmu saglabāšana.

Vērtē Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Jānis Strautnieks: "Inovatīvas izpētes metodes un ekspertu ieteikti un atbalstīti pasākumi apdraudētu dabas vērtību apsaimniekošanai un atjaunošanai ir iespēja gan saglabāt dabas daudzveidību, gan pilnveidot dabas aizsardzības praksi atbilstoši šodienas tehnoloģiskajiem risinājumiem un pieredzei. Šī projekta laikā paveiktais ļaus Gaujas nacionālajā parkā iegūtās zināšanas izmantot arī citās Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās."

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris