DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2017-01-06
Gulbju salas purvā veiks veģetācijas monitoringu un novēros gruntsūdens līmeni
Dabas aizsardzības pārvalde, kopš projekta “Meža biotopu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā” īstenošanas veic grunts ūdens līmeņa datu ievākšanu un datu bāzes papildināšanu.
2016-12-29
Biotopu kopšana Gaujas Nacionālajā parkā turpināsies
Pagājušā gada nogalē veikta meža biotopu kopšana Gaujas Nacionālajā parkā. Daudzveidīgie darbi norisinājās Ungurmuižas teritorijā un Siguldas pilsētas teritorijā.
2016-03-31
Interaktīvā ekspozīcija ”Meži Gaujas Nacionālajā parkā”
Projekta ietvaros tapusi interaktīvā ekspozīcija ”Meži Gaujas Nacionālajā parkā”. Tā vēsta par aizsargājamiem un retiem biotopiem šajā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.
2016-03-31
Projekts ir noslēdzies
Projekta noslēgumā ir sagatavots ilustrēts Projekta pārskats (Layman’s report), kurā atspoguļota informācija par Projekta FOR-REST mērķiem, Projekta teritoriju un dabas vērtībām, īstenotajiem pasākumiem un Projekta rezultātiem.
2016-03-30
Projekta noslēguma pasākums
Ungurmuižā ar noslēguma pasākumu projekta komanda un eksperti atskatījās uz paveikto un īstenotajām aktivitātēm Gaujas Nacionālā parka ilgtspējīgai attīstībai un dabas vērtību saglabāšanai.
2015-10-29
Top interaktīva ekspozīcija par mežiem Gaujas Nacionālajā parkā
Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta ietvaros top interaktīva ekspozīcija ”Meži Gaujas Nacionālajā parkā”. Tā vēstīs par aizsargājamiem un retiem biotopiem šajā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.
2015-10-01
Turpinās kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošana Gaujas senlejā
Lai atjaunotu kultūrvēsturisko ainavu un nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu Siguldas senlejā, kopš 2011. gada Dabas aizsardzības pārvalde īsteno projektu par meža biotopu atjaunošanu Gaujas Nacionālajā parkā.
2015-09-30
Par projekta ieviešanas termiņa pagarināšanu
Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajam projektam Meža biotopu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā pagarināts īstenošanas termiņš līdz 2016.gada 31.martam
2015-07-29
Speciālisti iepazīst boreālo meža apsaimniekošanu Somijā
Jūlija sākumā vairāki Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti Somijā, Nuuksio nacionālajā parkā, kas atrodas Helsinku pievārtē, pieredzes apmaiņā vēroja kontrolēto dedzināšanu.
2015-07-17
Iepazīta mežu atjaunošanas pieredze Somijā
Gūstot vērtīgu ieskatu meža biotopu atjaunošanā, projektā FOR-REST notika sabiedrības informēšanas un pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju.
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris