DAP
LV  
  EN  
Google | iekšējais
  Drukāt

Jaunumi


2015-10-29
Top interaktīva ekspozīcija par mežiem Gaujas Nacionālajā parkā
Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotā projekta ietvaros top interaktīva ekspozīcija ”Meži Gaujas Nacionālajā parkā”. Tā vēstīs par aizsargājamiem un retiem biotopiem šajā īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.
2015-10-01
Turpinās kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošana Gaujas senlejā
Lai atjaunotu kultūrvēsturisko ainavu un nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu Siguldas senlejā, kopš 2011. gada Dabas aizsardzības pārvalde īsteno projektu par meža biotopu atjaunošanu Gaujas Nacionālajā parkā.
2015-09-30
Par projekta ieviešanas termiņa pagarināšanu
Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotajam projektam Meža biotopu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā pagarināts īstenošanas termiņš līdz 2016.gada 31.martam
2015-07-29
Speciālisti iepazīst boreālo meža apsaimniekošanu Somijā
Jūlija sākumā vairāki Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti Somijā, Nuuksio nacionālajā parkā, kas atrodas Helsinku pievārtē, pieredzes apmaiņā vēroja kontrolēto dedzināšanu.
2015-07-17
Iepazīta mežu atjaunošanas pieredze Somijā
Gūstot vērtīgu ieskatu meža biotopu atjaunošanā, projektā FOR-REST notika sabiedrības informēšanas un pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju.
2015-04-27
Lielās Talkas ietvaros sakopta projekta teritorija pie Gūtmaņalas
Pagājušajā sestdienā projekta FOR-REST darbinieki iesaistījās Lielās Talkas aktivitātēs, uzkopjot projekta teritoriju pie Gūtmaņalas.
2015-03-26
Dabas daudzveidības saglabāšanas darbi Gulbju salas purvā tuvojas noslēgumam
Kopš 2014. gada decembra Dabas aizsardzības pārvalde īsteno aktivitātes, lai atjaunotu dabisku gruntsūdeņu līmeni purvainos mežos Pārgaujas novadā, Gaujas nacionālā parka lieguma zonā Gulbju salas purvā.
2015-03-13
Veido TV sižetu par hidroloģiskā režīma atjaunošanu Gulbju salas purvā
Vidzemes TV veido sižetu par purvaino mežu atjaunošanas darbiem Gulbju salas purvā.
2015-02-26
Latvijas dabas aizsardzības speciālisti informēti par mežu atjaunošanu
Projekta FOR-REST ietvaros norisinājās seminārs, kura mērķis bija iepazīstināt Latvijas dabas aizsardzības speciālistus ar FOR-REST ietvaros īstenoto meža biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu, un dalīties ar līdz šim gūto pieredzi.
2015-01-09
Turpinās dabisko mežu atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā
Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā Lenčupes un Sveķupes mežu masīvā turpinās dabiska meža dzīvotnes atjaunošanas darbi.
DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris

DirectHit.lv banneris